• TELEFON URGENȚE: 112

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea a devenit un reper în sănătate, în Regiunea București-Ilfov

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea a devenit un reper în sănătate, în Regiunea București-Ilfov

44610397_1148984808560053_205630153525559296_oDotată cu aparatură performantă de ultimă generație, Secția de Obstetrică-Ginecologie dispune de săli de operație complet utilate, cu sistem de chirurgie minim invazivă (laparoscop, histeroscop, sistem de electrocoagulare vasculară, aparat de radiologie mobil pentru sala de operație). Departamentul de Neonatologie este modernizat cu incubatoare, lămpi de fototerapie, monitoare pentru nou-născuți, aparat pentru screeningul auditiv al nou-născutului, aparat de ventilație asistată, iar până la sfârșitul anului va avea în dotare un ecograf ultraperformant. De asemenea, compartimentul de chirurgie generală dispune de aparatură performantă (laparoscop, endoscop, sistem de electrochirurgie, aparat de anestezie, sală de operații complet echipată) astfel încât să asigure o gamă largă de servicii medicale moderne. Investițiile au fost făcute exclusiv din fondurile primite de la Consiliul Județean Ilfov.

Spitalul are în structura organizatorică 50 de paturi pentru spitalizarea continuă și 10 paturi spitalizare de zi, laboratoare de analize medicale, radiologie și imagistică medicală, dar și un ambulatoriu integrat cu 7 cabinete în specialitățile Cardiologie, Medicină Internă, Obstetrică-Ginecologie, Chirurgie Generală, Neurologie, Pediatrie și Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

Aparatura medicală achiziționată a permis axarea specialiștilor chirurgi pe chirurgia minim-invazivă cu timpi mici de spitalizare a cazului și disconfort post operator minim pentru pacient.

Unitatea spitalicească are contracte de furnizare de servicii medicale încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov oferind astfel servicii pentru spitalizare continuă, spitalizare de zi, consultații și servicii în ambulatoriul integrat al spitalului, servicii radiologice și investigații de laborator. Aceste servicii sunt asigurate atât în baza biletului de trimite de la medicul de familie, cât și pentru cazurile de urgență medico-chirurgicală.

Vă reamintim că Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Buftea a fost redeschis de Consiliul Județean Ilfov în anul 2012, după ce activitatea spitalului, denumit înainte de redeschidere Spitalul Orășenesc Dr. Maria Burghele, fusese suspendată.

Marian Petrache, președinte Consiliul Județean Ilfov: „Rămânem consecvenți strategiei pe care am asumat-o încă din anul 2012, când am preluat conducerea județului și am hotărât că domeniile prioritare pentru noi sunt educația și sănătatea. Mulțumesc managerului Florentina Mirela Rudeanu și întregii echipe care coordonează Spitalul de la Buftea, pentru că pun suflet în activitatea lor, iar investițiile noastre își ating scopul. Vin în sprijinul oamenilor.”

Posibilitatea oferirii unor servicii de calitate prin dotare cu aparatură performantă și supra-specializarea personalului medical au dus la creșterea adresabilității serviciilor spitalului către populație, de la 19.179 consultații/servicii în anul 2013 la 36.626 în anul 2017. Astfel, dacă în cele 3 luni de activitate din anul 2012, la Spitalul din Buftea se nășteau 57 de copii, în primele 9 luni ale lui 2018 aici au fost aduși pe lume 459 de bebeluși. Iar numărul internărilor a crescut de 5 ori. Dacă la redeschiderea spitalului erau angajați 18 medici și 38 personal mediu-sanitar, acum sunt 28 de medici și 58 de cadre medii.

Sursa: Consiliul Județean Ilfov

Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile POCU/91/4/8/107404

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Prioritatea de investiții: 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Hector, nr. 1, anunţă demararea proiectului “Dezvoltarea competențelor profesioniștilor din domeniul sănătății în managementul pre și post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile”.

Valoarea totală a proiectului: 6.425.685,58 lei din care cofinanţarea UE: 5.425.549,39 lei.
Proiectul va fi implementat în 3 euroregiuni din România: Vest, Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov şi va avea o durată de 36 luni (11.12.2017 – 10.12.2020).

Parteneri în proiect:
Lider proiect: Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
Partener 1: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
Partener 2: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
Partener 3: Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea

Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea unui model modern și adaptat provocărilor actuale din sectorul sănătății de dezvoltare a competenţelor profesioniștilor din obstetrică-ginecologie și neonatologie din regiunile Vest, Nord-Vest şi Ilfov pentru managementul afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile.

Obiective specifice:
· Crearea unui cadru eficient de formare pentru îmbunătățirea competențelor în managementul pre și post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile pentru 382 de medici și asistenți medicali din domeniile obstetrică-ginecologie și neonatologie din regiunile Vest, Nord-Vest si Ilfov
Asigurarea transferului de know-how cu specialiști de la nivel transnațional care să îmbunătățească competențele în prevenirea și combaterea mortalității infantile a 80 de medici și asistenți medicali din domeniile obstetrică-ginecologie și neonatologie din regiunile Vest, Nord-Vest si Ilfov.

Principalele activități preconizate :
· Managementul de proiect
· Informarea-publicitatea proiectului
· Derularea programelor de formare, 78 cursuri pentru medici și pentru asistenți
· Dezvoltarea de ghiduri de practică medicală în domeniul sănătății femeii și copilului, activitate asociată temei secundare „Inovare socială”
· 80 de persoane din sectorul medical vor participa la 4 schimburi de bune practici în cadrul unui spital colaborator din Szeged (Ungaria)
· Elaborarea unui raport tehnic privind rezultatele schimburilor de bune practici și modul de integrare a acestora în activitatea medicală
· Realizarea a 3 ghiduri de practică medicală în domeniile obstetricii–ginecologiei și neonatologiei: „Urmărirea ecografică în sarcina”, „Sarcinile cu izoimunizare în sistemul Rh” și „Reanimarea nou-născutului prematur și stabilizarea înainte de transport a nou-născutului critic”.

Rezultatele preconizate în urma demarării proiectului sunt:
· 382 medici și asistenți formați în managementul pre și post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile
· 11 Forumuri de informare derulate în 3 regiuni, la care vor participa medici, viitoare mame, presa, alţi factori interesaţi în toate judeţele de implementare
· 382 persoane certificate EMC în 3 programe de formare profesională din domeniul sănătății femeii și copilului
· 3 ghiduri de practică medicală în domeniul sănătății femeii și copilului publicate
· 80 de persoane din grupul țintă al căror nivel de calificare s-a îmbunătățit prin participarea la schimburi de experiență transnaționale
· 1 raport tehnic privind rezultatele schimburilor de bune practici și modul de integrare a acestora în activitatea medicală
· achiziția prin proiect a unui fetoscop pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și a 4 mese de reanimare neonatală, câte una pentru fiecare partener.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

COMUNICAT DE PRESĂ!!

Dosarul Electronic de Sănătate

Ce puteți face cu Dosarul Electronic de Sănătate?

Toate datele dumneavoastră medicale sunt păstrate în siguranță într-un singur loc, totul organizat și disponibil online.

Odată cu implementarea Dosarului Electronic de Sanatate, toate datele medicale, începand de la consultații, trimiteri, analize, rețete, foi de observații, dar și antecedente și istoric evenimente, vor fi colectate permanent în siguranță. Urmând procedurile de autentificare, puteți consulta oricând dosarul medical, de oriunde aveti acces la Internet.

Medicul va avea acces la informațiile dumneavoastră doar dacă îi oferiți acest drept sau poate consulta dosarul medical doar în prezența dumneavoastră.

Istoricul dumneavoastră medical este consolidat și pus la dispoziția medicului atunci când beneficiați de servicii medicale.

Având acces la Dosarul Electronic de Sănătate, puteți urmări evoluția unei probleme medicale de la stadiul de boală până la stadiul de vindecare. Puteți vedea oricând consultațiile, medicația și indicațiile de tratament recomndate de medici, sau puteți pune aceste informații la dispoziția medicului personal, pentru o clarificare a unei probleme medicale recente.

Medicii pot accesa istoricul medical al Dosarului dumneavoastră doar dacă le oferiți acest drept! Fără informații complete, recomandările medicilor s-ar putea să nu fie cele mai bune.

 

Aveți acces la evidența consultațiilor și internărilor pentru a observa opiniile medicale, diagnosticele, investigațiile efectuate și tratamentele recomandate de medici.

Istoricul medical este administrat în siguranță și puteți vizualiza opiniile medicale, diagnosticele și recomandarile primite de-a lungul timpului. Cu ajutorul lor, medicul curant își poate face o primă impresie despre bolile dumneavoastră din trecut, precum și despre tratamentul urmat. 

Dosarului Electronic de Sănătate va ține evidența tuturor documentelor de la diverse instituții medicale publice sau private și va reuni într-o platformă accesibilă online, toate informațiile referitoare la starea dumneavoastră de sănătate.

Medicul dumneavoastră are acces la datele medicale relevante astfel încât acesta va fi pregătit în cazul unor urgențe medicale neprevăzute

La orice consultație, medicul înregistrează în dosarul dumneavoastră noi informații despre starea de sănătate, investigații, trimiteri pentru consult dar și tratamentul prescris. Acestea rămân în istoricul medical și pot fi vizualizate de către alt medic doar cu acordul dumneavoastră.

 

Veti putea acorda medicilor acces la dosarul dumneavoastră de sănătate și veti ști cine l-a accesat asigurând protecția și confidențialitatea informațiilor.

Sunteți singura persoană care deține controlul total al Dosarului Electronic de Sănătate prin vizualizarea tuturor accesărilor dar și a actualizărilor făcute de medici. Astfel, orice modificare apărută în orice secțiune este însoțită de data, ora și parafa doctorului care a operat modificări în sistem.

Un medic care nu are acces implicit la dosarul dumneavoastră, poate consulta doar sumarul și informațiile pentru situațiile de urgență. Pentru a consulta întreg dosarul, este necesară prezența și acceptul dumneavoastră.  

 

Puteți acorda acces la întregul dosarul medical unui medic anume, prin introducerea codului parafei medicului. Acel medic va putea astfel accesa dosarul chiar dacă nu este prezent. Se poate reveni oricând la setările inițiale și pacientul poate retrage acest drept de acces.

 

Tipuri de acces implicite

– Datele relevante pentru situațiile de urgență sunt vizibile/afișate oricărui medic autentificat;

– Medicii care au creat informația (care au transmis-o în Dosar) au acces implicit la ea;

Puteți opta să inactivați drepturile de acces implicite, cu excepția ”Datelelor relevante pentru situațiile de urgență” care sunt afișate oricărui medic autentificat.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta pagina dedicată Dosarului Electronic de Sănătate.

Îngrijiri post-spitalizare

Conform Ordinului nr. 196 din 1 martie 2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, capitolul II.B Pachetul de servicii de bază în asistența medicală primară, secțiunea I, articolul 1, pacientul are dreptul la:

Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
1.1. servicii medicale curative pentru urgențe medico-chirurgicale, afecțiuni acute, sub acute, acutizările unor afecțiuni cronice și pentru afecțiuni cronice
1.2. servicii medicale de prevenție și profilaxie
1.3. servicii medicale la domiciliu
1.4. servicii medicale adiționale
1.5. activități de suport
1.6. servicii de administrare de medicamente
 
Pentru a beneficia de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu, vă rugăm să consultați pagina Casei Naționale a Sănătății, secțiunea Îngrijiri la domiciliu (sau click aici)  pentru documentele necesare depunerii dosarului, și secțiunea furnizori îngrijiri la domiciliu (sau click aici) pentru lista furnizorilor în contract cu CAS Ilfov.
 
 
 
 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support