• TELEFON URGENȚE: 112

Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile POCU/91/4/8/107404

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Prioritatea de investiții: 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Hector, nr. 1, anunţă demararea proiectului “Dezvoltarea competențelor profesioniștilor din domeniul sănătății în managementul pre și post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile”.

Valoarea totală a proiectului: 6.425.685,58 lei din care cofinanţarea UE: 5.425.549,39 lei.
Proiectul va fi implementat în 3 euroregiuni din România: Vest, Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov şi va avea o durată de 36 luni (11.12.2017 – 10.12.2020).

Parteneri în proiect:
Lider proiect: Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
Partener 1: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
Partener 2: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
Partener 3: Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea

Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea unui model modern și adaptat provocărilor actuale din sectorul sănătății de dezvoltare a competenţelor profesioniștilor din obstetrică-ginecologie și neonatologie din regiunile Vest, Nord-Vest şi Ilfov pentru managementul afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile.

Obiective specifice:
· Crearea unui cadru eficient de formare pentru îmbunătățirea competențelor în managementul pre și post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile pentru 382 de medici și asistenți medicali din domeniile obstetrică-ginecologie și neonatologie din regiunile Vest, Nord-Vest si Ilfov
Asigurarea transferului de know-how cu specialiști de la nivel transnațional care să îmbunătățească competențele în prevenirea și combaterea mortalității infantile a 80 de medici și asistenți medicali din domeniile obstetrică-ginecologie și neonatologie din regiunile Vest, Nord-Vest si Ilfov.

Principalele activități preconizate :
· Managementul de proiect
· Informarea-publicitatea proiectului
· Derularea programelor de formare, 78 cursuri pentru medici și pentru asistenți
· Dezvoltarea de ghiduri de practică medicală în domeniul sănătății femeii și copilului, activitate asociată temei secundare „Inovare socială”
· 80 de persoane din sectorul medical vor participa la 4 schimburi de bune practici în cadrul unui spital colaborator din Szeged (Ungaria)
· Elaborarea unui raport tehnic privind rezultatele schimburilor de bune practici și modul de integrare a acestora în activitatea medicală
· Realizarea a 3 ghiduri de practică medicală în domeniile obstetricii–ginecologiei și neonatologiei: „Urmărirea ecografică în sarcina”, „Sarcinile cu izoimunizare în sistemul Rh” și „Reanimarea nou-născutului prematur și stabilizarea înainte de transport a nou-născutului critic”.

Rezultatele preconizate în urma demarării proiectului sunt:
· 382 medici și asistenți formați în managementul pre și post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile
· 11 Forumuri de informare derulate în 3 regiuni, la care vor participa medici, viitoare mame, presa, alţi factori interesaţi în toate judeţele de implementare
· 382 persoane certificate EMC în 3 programe de formare profesională din domeniul sănătății femeii și copilului
· 3 ghiduri de practică medicală în domeniul sănătății femeii și copilului publicate
· 80 de persoane din grupul țintă al căror nivel de calificare s-a îmbunătățit prin participarea la schimburi de experiență transnaționale
· 1 raport tehnic privind rezultatele schimburilor de bune practici și modul de integrare a acestora în activitatea medicală
· achiziția prin proiect a unui fetoscop pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și a 4 mese de reanimare neonatală, câte una pentru fiecare partener.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

COMUNICAT DE PRESĂ!!

Dosarul Electronic de Sănătate

Ce puteți face cu Dosarul Electronic de Sănătate?

Toate datele dumneavoastră medicale sunt păstrate în siguranță într-un singur loc, totul organizat și disponibil online.

Odată cu implementarea Dosarului Electronic de Sanatate, toate datele medicale, începand de la consultații, trimiteri, analize, rețete, foi de observații, dar și antecedente și istoric evenimente, vor fi colectate permanent în siguranță. Urmând procedurile de autentificare, puteți consulta oricând dosarul medical, de oriunde aveti acces la Internet.

Medicul va avea acces la informațiile dumneavoastră doar dacă îi oferiți acest drept sau poate consulta dosarul medical doar în prezența dumneavoastră.

Istoricul dumneavoastră medical este consolidat și pus la dispoziția medicului atunci când beneficiați de servicii medicale.

Având acces la Dosarul Electronic de Sănătate, puteți urmări evoluția unei probleme medicale de la stadiul de boală până la stadiul de vindecare. Puteți vedea oricând consultațiile, medicația și indicațiile de tratament recomndate de medici, sau puteți pune aceste informații la dispoziția medicului personal, pentru o clarificare a unei probleme medicale recente.

Medicii pot accesa istoricul medical al Dosarului dumneavoastră doar dacă le oferiți acest drept! Fără informații complete, recomandările medicilor s-ar putea să nu fie cele mai bune.

 

Aveți acces la evidența consultațiilor și internărilor pentru a observa opiniile medicale, diagnosticele, investigațiile efectuate și tratamentele recomandate de medici.

Istoricul medical este administrat în siguranță și puteți vizualiza opiniile medicale, diagnosticele și recomandarile primite de-a lungul timpului. Cu ajutorul lor, medicul curant își poate face o primă impresie despre bolile dumneavoastră din trecut, precum și despre tratamentul urmat. 

Dosarului Electronic de Sănătate va ține evidența tuturor documentelor de la diverse instituții medicale publice sau private și va reuni într-o platformă accesibilă online, toate informațiile referitoare la starea dumneavoastră de sănătate.

Medicul dumneavoastră are acces la datele medicale relevante astfel încât acesta va fi pregătit în cazul unor urgențe medicale neprevăzute

La orice consultație, medicul înregistrează în dosarul dumneavoastră noi informații despre starea de sănătate, investigații, trimiteri pentru consult dar și tratamentul prescris. Acestea rămân în istoricul medical și pot fi vizualizate de către alt medic doar cu acordul dumneavoastră.

 

Veti putea acorda medicilor acces la dosarul dumneavoastră de sănătate și veti ști cine l-a accesat asigurând protecția și confidențialitatea informațiilor.

Sunteți singura persoană care deține controlul total al Dosarului Electronic de Sănătate prin vizualizarea tuturor accesărilor dar și a actualizărilor făcute de medici. Astfel, orice modificare apărută în orice secțiune este însoțită de data, ora și parafa doctorului care a operat modificări în sistem.

Un medic care nu are acces implicit la dosarul dumneavoastră, poate consulta doar sumarul și informațiile pentru situațiile de urgență. Pentru a consulta întreg dosarul, este necesară prezența și acceptul dumneavoastră.  

 

Puteți acorda acces la întregul dosarul medical unui medic anume, prin introducerea codului parafei medicului. Acel medic va putea astfel accesa dosarul chiar dacă nu este prezent. Se poate reveni oricând la setările inițiale și pacientul poate retrage acest drept de acces.

 

Tipuri de acces implicite

– Datele relevante pentru situațiile de urgență sunt vizibile/afișate oricărui medic autentificat;

– Medicii care au creat informația (care au transmis-o în Dosar) au acces implicit la ea;

Puteți opta să inactivați drepturile de acces implicite, cu excepția ”Datelelor relevante pentru situațiile de urgență” care sunt afișate oricărui medic autentificat.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta pagina dedicată Dosarului Electronic de Sănătate.

Îngrijiri post-spitalizare

Conform Ordinului nr. 196 din 1 martie 2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, capitolul II.B Pachetul de servicii de bază în asistența medicală primară, secțiunea I, articolul 1, pacientul are dreptul la:

Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
1.1. servicii medicale curative pentru urgențe medico-chirurgicale, afecțiuni acute, sub acute, acutizările unor afecțiuni cronice și pentru afecțiuni cronice
1.2. servicii medicale de prevenție și profilaxie
1.3. servicii medicale la domiciliu
1.4. servicii medicale adiționale
1.5. activități de suport
1.6. servicii de administrare de medicamente
 
Pentru a beneficia de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu, vă rugăm să consultați pagina Casei Naționale a Sănătății, secțiunea Îngrijiri la domiciliu (sau click aici)  pentru documentele necesare depunerii dosarului, și secțiunea furnizori îngrijiri la domiciliu (sau click aici) pentru lista furnizorilor în contract cu CAS Ilfov.
 
 
 
 

 

Obligațiile pacienților

OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR

Pacientii au urmatoarele obligatii:

 • de a respecta conditiile de disciplina ale spitalului;
 • de a folosi cu grija bunurile ce le sunt puse la dispoziție, orice degradare fiind supusa regulilor de drept civil;
 • de a nu fuma in rezerva sau pe holurile spitalului;
 • de a nu consuma si introduce bauturi alcoolice in spital;
 • de a purta echipamentul de spital si de a nu parasi incinta spitalului in aceasta tinuta;
 • de a respecta regimul alimentar indicat de medic;
 • de a respecta programul de vizita pentru a nu perturba desfasurarea activitatii medicale;
 • de a pastra curatenia in rezerva si spatii comune;
 • de a se adresa in mod civilizat personalului medico-sanitar;

 

In cadrul spitalului se interzice producerea de zgomote de orice natura care pot produce disconfort pacienților internați.

Drepturile pacienților

DREPTURILE PACIENȚILOR

(conform Legii nr. 46/2003)

I. Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate.

II. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

III. Dreptul pacientului la informaţia medicală

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

IV. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, în scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului ca care acesta este de acord.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

V. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului.

VI. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau pâna la vindecare.
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support