• TELEFON URGENȚE: 112 | Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 3779

INFORMAŢII PRIVIND PROGRAMAREA ŞI INTERNAREA

    Planificarea serviciilor din cadrul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea  se realizează astfel:
    I. Internarea fără programare pe secțiile / compartimentele medicale din spital, se face pentru urgențe prin: Camera de Gardă;
    II. Internarea cu programare pe secțiile / compartimentele medicale din spital, se face pe baza listelor de prioritate întocmite pentru serviciile medicale programabile, prin cabinetele de specialitate:
– Programarea pacienţilor la internare, se face de către medicul de unitate / medicul specialist din ambulatoriu / pacient prin contactarea telefonică sau directă a medicilor curanţi sau şefilor de secţii / compartimente medicale din spital; În cazul în care se contactează direct medicul curant, acesta va stabili perioada în care se va face programarea, cu avizul şeful de secţie/compatiment şi anunţarea asistentului şef.
– Programarea pacienţilor la consultaţii / controale se face de către medicii specialişti din  secţiile / compartimentele medicale din spital.

INTERNAREA DE URGENŢĂ (fără programare)
    Conform legislaţiei în vigoare, toţi pacienţii cu domiciliul în România beneficiază de asistenţă medicală de urgenţă gratuită.
    Serviciile medicale sunt decontate de către C.A.S. Ilfov pe perioada de urgenţă, indiferent dacă pacienţii au sau nu calitatea de asigurat.
În cazul pacienţilor neasiguraţi încetarea / continuarea stării de urgenţă este certificată de medicul curant, înscrisă în FOCG şi vizată de şeful de secţie.
    Pacientul neasigurat trebuie informat de încetarea stării de urgenţă şi de obligativitatea de a-şi clarifica situaţia.
Pacienţii cu urgenţe medico-chirurgicale se prezintă la Camera de Gardă. Dacă în urma investigațiilor realizate se constată necesitatea internării, pacientul va fi internat în funcție de patologie într-una din secțiile spitalului, în regim de spitalizare continuă sau de zi.
Dacă internarea se realizează în regim de urgenţă, nu este necesar biletul de trimitere.

INTERNAREA SPITALIZARE CONTINUĂ/SPITALIZARE DE ZI (cu programare)
     Internarea în regim de spitalizare continuă se face pe baza listei de prioritate, dacă nu este urgenţă medico-chirurgicală.
     Internarea programată se realizează între intervalul orar 07:00 – 14:00 prin intermediul Cabinetelor Medicale de Specialitate.
În vederea internării, pacientul trebuie să prezinte la Cabinetul medical următoarele documente (condiții de internare):
• Doumente de identitate
• Bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul din ambulatoriu, vizat de către medicul curant din secţia / compartimentul unde urmează a fi internat pacientul (parafă şi semnătura medicului la rubirica Semnătura medicului + Cod parafă);
Atenţie!!! biletul de trimitere trebuie să aibă data de emitere aceeaşi zi / înaintea datei internării.
• Act doveditor al statutului de asigurat în funcţie de categoria de asigurat (salariat – adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă că se virează contribuţia la FNUASS, pensionar – cupon de pensie, celelalte categorii (co asigurat, elev/student cu vârsta între 18-26 ani, liber profesionişti, persoană fizică autorizată etc.) – adeverinţă de asigurat eliberată de Casa de asigurare de care aparţine, care să certifice calitatea de asigurat.

Atenţie!!!
      În situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă.
La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support